Regulamin i Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZAN sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku, 32-660, Plac
Kilińskiego 1
2) inspektorem ochrony danych w SZAN sp. z o.o. jest Pani ANNA WOJCIECHOWSKA anna@szan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania transakcji handlowych, usługowych na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/d/f.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie biuro rachunkowe
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na
podstawie: – nie dotyczy
*wybrać odpowiednią podstawę:
1. Na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
2. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze
decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi
w postaci …;
b) wiążących reguł korporacyjnych … zatwierdzonych przez GIODO;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską …;
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez
Komisję Europejską
e) zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania
f) certyfikatu ochrony danych osobowych
g) zezwolenia GIODO na klauzule umowne …
h) zezwolenia GIODO na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego …
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie transakcji handlowych,
usługowych;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach … , konsekwencją takiego
przetwarzania będzie …- nie dotyczy.


Formularz kontaktowy szan.pl Dział informacji
Aby skontaktować się z Nami mailowo prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Wyślij